U wordt van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering van Vereniging voor VolksVermaken.

Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 14 februari 2017 om 20.00 uur in Dorpshuis ‘De Weeme’ in Lekkum.

Ook niet-leden zijn welkom.

Agenda

 • Opening
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Notulen jaarvergadering 16 februari 2016
 • Financieel verslag van de penningmeester
 • Begroting 2017
 • Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid en reserve lid.
 • Bestuursverkiezing:
Bestuur stelt de volgende kandidaat voor als bestuurslid: Hindrik Kooistra Tegenkandidaten kunnen zich tot vijf dagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden bij de voorzitter M. Smit of secretaris R. Ritskes Commissieleden: aftredend Geert Mud en Sybren Bouma, aantredend José Well.
 • Bespreken dorpsfeest 2017 op 2, 3 en 4 juni.
 • Dorpsfeest 2018: 1, 2 en 3 juni
 • Rondvraag
 • Sluiting

Notulen van de jaarvergadering 2016.

Terug naar het overzicht

Andere nieuwsartikelen

Jaarvergadering 2018

U bent van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering van Vereniging voor...

V.V.V. doet mee!

V,V,V, doet mee aan Lekkum leeft met Snakkerburen & Miedum. Wil je meer weten over...

Verslag Dorpsfeest 2017

Dorpsfeest 2017 Ook dit jaar weer een goed gevuld programma over drie dagen, met voor...

Jaarvergadering 16 februari

Voor in de agenda. De jaarvergadering staat gepland op dinsdag 16 februari om 20.00...

Foto’s dorpsfeest 2015

Het heeft even geduurd, maar u kunt nu de foto’s van het dorpsfeest 2015 terug...