U bent van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering van Vereniging voor VolksVermaken. Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 06 februari 2018 om 20.00 uur in Dorpshuis ‘De Weeme’ in Lekkum.

 

 

Ook niet-leden zijn welkom.

Agenda

 

 1. Opening

   

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

   

 3. Notulen jaarvergadering 14 februari 2017 (Klik hier voor de notulen)

   

 4. Terugblik dorpsfeest 2017

   

 5. Financieel verslag van de penningmeester

   

 6. Begroting 2018

   

 7. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid en reserve lid.

   

 8. Bestuursverkiezing:

  Aftredend zijn Margreet Smit, Rita Ritskes, Mark Kooistra en Ineke Brinksma, allen herkiesbaar. Aftredend Erik vd Let en Sandra Oosterhoff (tussentijds), niet herkiesbaar.

  Het bestuur heeft Hindrik Kooistra als penningmeester aangewezen.

  Tegenkandidaten kunnen zich tot vijf dagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden bij de voorzitter M. Smit of secretaris R. Ritskes.

   

 9. Bespreken dorpsfeest 2018 op 1, 2 en 3 juni.

     Dorpsfeest 2019: 7, 8 en 9 juni

   

 10. Rondvraag

   

 11. Sluiting

Terug naar het overzicht

Andere nieuwsartikelen

V.V.V. doet mee!

V,V,V, doet mee aan Lekkum leeft met Snakkerburen & Miedum. Wil je meer weten over...

Verslag Dorpsfeest 2017

Dorpsfeest 2017 Ook dit jaar weer een goed gevuld programma over drie dagen, met voor...

Jaarvergadering 14 februari 2017

U wordt van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering van Vereniging voor VolksVermaken....

Jaarvergadering 16 februari

Voor in de agenda. De jaarvergadering staat gepland op dinsdag 16 februari om 20.00...

Foto’s dorpsfeest 2015

Het heeft even geduurd, maar u kunt nu de foto’s van het dorpsfeest 2015 terug...