Programma 2019

Programma Dorpsfeest Lekkum, Miedum en Snakkerburen  7,8 en 9 juni 2019

Vrijdag

16:00 tot 18:00 uur matinee

19:30 uur inloop voorstelling

20.30 Voorstelling

22.30 Butterfly

01.30 sluiting

 

Zaterdag

??:?? Ontbijt

10.00 Bullemolencross

10.30 Kidsbulle

14:00  Demo

15:00 Aktiviteit voor jong en oud

22:00 Smuk (band)

 

Zondag

10:00 Kaatsen 

10.30 Koffie tafel en aktiviteit voor ouderen

14:00 Variospelletjes

17:00 Van Geeft ‘em

21:30 Einde

Huisreglement Vereniging voor VolksVermaken