Programma 2021

Programma Dorpsfeest Lekkum, Miedum en Snakkerburen  5,6 en 7 juni 2020

programma volgt maart 2020

 

 

Huisreglement Vereniging voor VolksVermaken